Hipokrat.ba

Majka i dijete

Dojenje

Dojenje

Mnoge su prednosti dojenja, kako za dijete, tako i za majku koja doji svoje dijete. Dojenje predstavlja izuzetan psihofizički doživljaj s pozitivnim d...

Više o

Najnovije