Hipokrat.ba

Kontakt

ABS GRUPA d.o.o. Sarajevo

Adresa: Karić Midhat Mitke 11, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 590 123; +387 61 047 500
E-mail: redakcija@hipokrat.ba

Najnovije