Hipokrat.ba

Bipolarni poremećaj

Bipolarni poremećaj

Šta je bipolarni poremećaj ?

Bipolarni poremećaj

Bipolarni poremećaj je kategorija poremećaja raspoloženja (afektivni poremećaji). Razlikuju se bipolarni I i bipolarni II poremećaji.

Bipolarni poremećaj I karakteriše jedan ili više maničnih ili miješanih epizoda obično povezanih s jednom ili više velikih depresivnih epizoda, a bipolarni II poremećaj s jednom ili više velikih depresivnih epizoda povezanih s najmanje jednom hipomaničnom epizodom.

Klinička slika bipolarnog poremećaja

Bipolarni afektivni poremećaj ima dva osnovna obilježja u odnosu na kliničku sliku:

  • Izmjenjivost kliničkih slika
  • Poremećaj raspoloženja, koji je praćen adekvatnim afektom i manifestacijama tog poremećaja u             nizu drugih simptoma, prije svega: poremećaj nagona, prosuđivanja, vitalnosti, mišljenja, pažnje,           motorike, ponašanja, kritičnosti prema sebi i drugima

Manija je popraćena slijedećim simptomima:

  • Pojačana do ekstremno ubrzana životna i vegetativna i ukupna aktivnost, koja nije u skladu s uobičajenom bolesnikovom aktivnošću
  • Osnovni životni dinamizmi su prenaglašeni i najčešće neusklađeni (hiperhormičnost)
  • Povišena stanja emocija (hipertimičnost)

Manija obično počinje postepeno i često se poneki simptomi razvijaju i po nekoliko sedmica. U nepsihotičnim manijama kliničkim slikama dominira hiperaktivnost, pojačani seksualni nagoni, pojačani apetit, skloni su pretjeranom trošenju novca, zaduživanju, logoroični, skloni nezgodnim šalama, izrazito veseli i/ili razdražljivi, aktivni u organizaciji različitih poduhvata, zabava, druženja, žele pokazati svoje vrline (estetske, seksualne i sl.), ekscitiran, upadno se odijevaju, obično se pretjerano kite, skloni su pisati pisma, udvarati se, mimika im je živa, djeluju toplo, ne ispunjavaju obećanja, bježe s teme na temu, govor im je logoroičan (vrlo često zbog ubrzanog i dugotrajnog pričanja postaju afonični). Pamćenje i svijest nisu oštećeni. Potreba za snom izrazito smanjena, to su bolesnici, koji i uz visoku dozu antipsihotika i hipnotika u akutnoj fazi spavaju 2-3 sata.

Najnovije