Hipokrat.ba

Difterija, tetanus i pertusis (hripavac)

Difterija, tetanus i pertusis

Difterija, tetanus i pertusis

Difterija, tetanus i pertusis (hripavac)

Difterija, tetanus i pertusis opasne su bolesti uzrokovane bakterijama. Difterija i pertusis prenose se s osobe na osobu. Tetanus ulazi u tijelo kroz posjekotinu ili ranu.

DIFTERIJA uzrokuje debeli sloj naslaga na stražnjoj stijenci ždrijela, zbog čega se razviju teškoće u disanju, paraliza, zastoj srca pa čak i smrt.

TETANUS uzrokuje bolno zatezanje mišića u čitavom tijelu te može izazvati kočenje čeljusti tako da oboljela osoba ne može otvoriti usta ili gutati. Tetanus uzrokuje smrt kod jedne od deset oboljelih osoba. Bakterija ulazi kroz posjekotinu ili ranu.

PERTUSIS (hripavac, magareći ili veliki kašalj) izaziva napade tako jakog kašlja da djeca ne mogu jesti, piti niti disati. Jaki kašalj može trajati sedmicama. Tokom bolesti može se razviti upala pluća, konvulzije, oštećenja mozga i smrt.

Koje vrste vakcina protiv difterije, tetanusa i pertusisa postoje?

Protiv difterije, tetanusa i pertusisa zaštićujemo djecu cijepljenjem s kombinovanim  DI-TE-PER petkomponentnim acelularnim+inaktivirani polio+H. influenzae tip B. (DTPa-IPV-Hib = "5u1") ili DTPa vakcinom. Također se može primijeniti kombinovana vakcina "6u1" koja još sadrži komponentu protiv hepatitisa B te se na taj način može smanjiti broj uboda injekcijom koje je djetetu potrebno primijeniti u prvih nekoliko mjeseci života.


Acelularna vakcina protiv pertusisa (DTPa cjepivo)
•    efikasno
•    rjeđe dovodi do neželjenih reakcija

U acelularnoj vakcini izdvojeni su samo neki važni dijelovi stanice koji izazivaju dobar imuni odgovor, što             znači i dobru zaštitnu učinkovitost i:
•    rjeđe dovodi do burnih neželjenih reakcija
•    razvijeno je zbog nastojanja da se smanje brojne neželjene posljedice cjelostaničnog cjepiva
•    u većini razvijenih zemalja upotrebljava se isključivo ta vrsta vakcine protiv pertusisa (SAD, Kanada,                  Njemačka, Austrija, Švicarska, Italija, Švedska, Belgija, Slovenija itd.)

Sve neželjene reakcije javljaju se i do nekoliko puta rjeđe pri vakcinisanju djece kombinovanom vakcinom protiv difterije, tetanusa i pertusisa koja sadrži acelularnu komponentu protiv pertusisa umjesto cjelostanične.

Acelularne vakcine protiv hripavca također dijelimo u dvije grupe:
•    slabije djelotvorna/zaštitna s (1-2 antigena protiv hripavca) 
•    djelotvornija ( s 3-5 antigena)

Treba naglasiti kako su vakcine koje sadrže 5 odnosno 3 antigena protiv hripavca jednako djelotvorne.

Kada se djeca vakcinišu protiv difterije, tetanusa i pertusisa?

Da bi bila zaštićena, djeca moraju  primiti 5 doza DTP vakcine; po jednu u slijedećim razdobljima života:
•    2 mjeseca, 4 mjeseca, 6 mjeseci, 2. godini, - kombinovana "5u1" ili "6u1" vakcina
•    4. godina– monovalentna DTPa vakcina

Ova se vakcina može primjeniti istovremeno s drugim vakcinama predviđenim u toj dobi. Neka se djeca ne smiju vakcinisati protiv difterije, tetanusa i pertusisa, ili moraju pričekati. Dijete koje je imalo alergijsku reakciju na prvu dozu DTP vakcine ne smije primiti drugu dozu. Također je vrlo važno obavijestiti ljekara ukoliko je dijete ikada imalo febrilne konvulzije (grčeve tokom temperature).Ljekar će u tom slučaju preporučiti posebne mjere snižavanja temperature koje će smanjiti mogućnost izazivanja konvulzija.

Obavijestite ljekara ukoliko je vaše dijete nakon primjene vakcine:
•    imalo bilo koju vrstu neželjene reakcije
•    imalo ozbiljnije reakcije (grčeve, kolaps, crvenilo veće od pola noge ili ruke)
•    neutješno plakalo bez prestanka duže od 3 sata
•    imalo temperaturu višu od 40,5°C 

Također je vrlo važno obavijestiti ljekara ukoliko je dijete (ili član porodice) ikada imalo febrilne konvulzije (grčeve u temperaturi). Ljekar će u tom slučaju preporučiti posebne mjere snižavanja temperature koje će smanjiti mogućnost izazivanja konvulzija.
Neka djeca ne smiju se dalje vakcinisati vakcinom koja sadrži pertusis komponentu, ali se mogu vakcinisati onom  koja ne sadrži navedenu komponentu, tzv. DT vakcina.

Moguće neželjene reakcije na vakcinu protiv difterije, tetanusa i pertusisa

Obolijevanje od difterije, tetanusa ili pertusisa donosi mnogo veće rizike od DTP vakcine!
Kao i kod svakog lijeka, i kod vakcine postoji rizik od neželjenih reakcija. Rizik da će ovo cjepivo uzrokovati teške i jako teške reakcije izuzetno je mali.

Blaže reakcije (koje su i najčešće zabilježene):
•    bol, crvenilo, oteklina na mjestu injekcije
•    neuobičajeni plač
•    povraćanje
•    uzimanje hrane ili pića manje nego uobičajeno
•    nemir, pospanost, spavanje više ili manje nego uobičajeno
•    povišena temperatura

Javljaju se 48 h od vakcinisanja.

Teške reakcije (neuobičajene) kod cijelostaničnog vakcinisanja:
•    konvulzije (grčevi u temperaturu)
•    neutješni plač u trajanju duže od 3 sata
•    stanje slično šoku (napad mlohavosti i bljedila)
•    temperatura viša od 40,5°C
•    oteklina veća od pola ruke ili noge
I ove se reakcije javljaju 48h od cijepljenja ali se mogu javiti i nakon 7 dana.


Jako teške reakcije (vrlo rijetke) kod cijelostaničnog vakcinisanja:
Alergijska reakcija
Poremećaj svijesti (koma, smanjena prisebnost, toliko je rijetka reakcija da ju je teško povezati s vakcinisanjem. Ova reakcija je prepreka nastavku cijepljenja s DiTePer vakcinom. Ako nastupi jako teška reakcija na vakcinisanje javite se odmah ljekaru. Većina neželjenih reakcija obično nastaje unutar 1-7 dana od cijepljenja te najčeše spontano nestaje bez ikakvih posljedica. Sve neželjene reakcije javljaju se i do nekoliko puta rjeđe pri vakcinisanju djece kombinovanom vakcinom protiv difterije, tetanusa i pertusisa koja sadrži acelularnu komponentu protiv pertusisa umjesto cjelostanične.

Što ako nastupi teška ili jako teška reakcija?

Iako izuzetno rijetka, alergijska se reakcija može desiti nekoliko minuta do nekoliko sati nakon primjene vakcine. Simptomi uključuju teško disanje, promuklost, osip, bljedilo, opću slabost, ubrzani rad srca i vrtoglavicu. Temperatura (veća od 40,5°C) može se pojaviti i do 7 dana nakon vakcinisanja.
U oba slučaja dijete treba čim prije odvesti ljekaru!
Za sve dodatne obavijesti o vakcinisanju protiv difterije, tetanusa i pertusisa pitajte svog pedijatra.

Najnovije