Hipokrat.ba

Hepatitis E je prenosiva bolest

Hepatitis E

Hepatitis E je prenosiv akutni virusni hepatitis koji se većinom pojavljuje epidemijski, a uzrokuje ga hepatitis E virus (HEV). Zbog mnogih oboljelih u zemljama u razvoju te visoke smrtnosti trudnica, velik je uzrok morbiditeta i mortaliteta u ljudi.

Virusni hepatitis E predstavlja akutno infektivno oboljenje koje se odlikuje oštećenjem parenhima jetre, pojavom ikterusa i visokim letalitetom trudnica.

Uzrok nastanka

Virus hepatitisa E je virus veličine 27-32nm. Spada u RNK viruse sa lipidnim omotačem. Dosta je otporan u spoljašnjoj sredini. Izvor zaraze je oboljeli čovjek tokom preikteričnog stadijuma. Uzročnik se izlučuje u spoljašnju sredinu preko fekalija i urina. Mehanizam prenošenja infekcije je fekalno-oralni, a faktor prenošenja infekcije je voda, kontaminirane ruke i kontaminirani predmeti.

Klinička slika

Ova forma bolesti nema jasno ispoljene faze bolesti koje se registruju kod tipičnih formi ostalih hepatitisa. Preikterusni stadij se nejasno ispoljava kada se registruje prisustvo dispeptičnih tegoba, dok se gripoidni sindrom ne registruje. Svi bolesnici su ikterični (žutica). Ikterusni stadijum kratko traje, do 4 dana. Istovremeno se registruje tamna mokraća kao i blijeda stolica. Jetra je uvećana čak kod 80-90% oboljelih. Teške forme bolesti se prvenstveno sreću kod trudnica, pri čemu je letalitet jako visok (44%). Rekonvalescentni stadij se ne poklapa sa padom vrijednosti bilirubina jer je stanje bolesnika i dalje loše.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu epidemioloških podataka (pojava bolesti kod osoba koje su na jednom mjestu konzumirale vodu), kliničke slike a potvrđuje se laboratorijskim testovima. Izolacija virusa je veoma teška, pri čemu se koristi IEM. Serološka dijagnostika je moguća ELISA tehnikom.

Liječenje

Liječenje oboljelih od virusnog hepatitisa E je kompleksno. Kod tipičnih slučajeva bolesti terapija je indetična terapiji kod virusnog hepatitisa A. Međutim, ako se radi o trudnicama terapija treba da obuhvati regulaciju produkcije amonijaka (načinom ishrane, unosom laksativa, antimikrobnim sredstvima za sterilizaciju crijeva), supstitucionu terapiju (nadoknada faktora koagulacije, trombocita, drugih produkata jetre), antiedematoznu (lasix, manitol), vitamine, ekstrakorporalnu perfuziju i detoksikacionu (glukoza, levuloza).

Najnovije