Hipokrat.ba

Tajne ljudskog mozga

Za poslijepodnevni pad energije kriv je "centar za nagradu"

Centar za nagrađivanje mozga obično postaje najaktivniji ujutro i navečer, pokazuju nova istraživanja. To bi mogao biti uzrok gubitka energije koji se ljudi osjećaju u popodnevnim satima. Rezultati mogu biti razvoj bipolarnog poremećaja, depresije i poremećaje spavanja.

Za poslijepodnevni pad energije kriv je "centar za nagradu"

Putamen - dio u mozgu zadužen za nagrađivanje

Istraživački tim Centra za mentalno zdravlje na Tehnološkom univerzitetu Swinburne (SUT) u Melbourneu, Australija, pronašao je vezu između područja mozga koja obrađuje „nagrade“ i poslijepodnevni pad nivoa energije, koji je vrlo dobro poznat mnogima od nas. 

Glavni autor ove studije je dr.sc. Jamie Byrne, a rezultati su objavljeni u časopisu Journal of Neuroscience.

Dr. Byrne i njegove kolege počeli su istraživanja rada mozga u dijelu koji je zadužen za naše nagrađivanje odnosno neuronskih puteva koji se aktiviraju pri obradi bilo kakve nagrade za naš rad, bila da je riječ o ukusnom desertu, financijskom bonusu ili kada nam se neko zahvali.

Glavni cilj ispitivanja je bio kako ti neuronski putevi variraju tokom dana. Naime, istraživači su pretpostavili da se vrijeme tih varijacija može precizno predvidjeti. Temeljna pretpostavka je da tjelesni sat u mozgu regulira ove puteve nagrađivanja.

Tjelesni sat mozga je maleni skup ćelija u području koji se naziva suprachiasmatic nucleus. Taj "kontrolni čvor" odgovoran je za regulaciju naših cirkadijanskih ritmova - to jest našeg dnevnog-noćnog ponašanja i drugih mentalnih i fizičkih procesa koji su usklađeni s 24-satnim ciklusom.

Područje za obradu nagrađivanja koji su istraživači ispitivali je putamen, koji je jedan od četiri bazna ganglija u donjem dijelu mozga. Istraživanja majmuna pokazala su da su krugovi i područja nagrađivanja mozga vrlo aktivni kada sisavci dobivaju neočekivanu nagradu i da se nalaze na najnižem nivou kada ne dobiju nagradu koju očekuju.

Poslijepodnevni pad energije, prema studiji, uglavnom se događa u određeno vrijeme svaki dan, jer putamen u mozgu očekuje nagradu oko tog vremena, ali je ne dobiva.

Centar za nagradu mozga najmanje je aktivan u 2 ujutro

Dr. Byrne i njegove kolege regrutirali su 16 mladih, zdravih muškaraca koji su učestvovali u studiji i koji su zamoljeni da se uključe u kockanje u 10:00, 02:00 i 07:00 sati.

Na kraju svakog zadatka učesnici su dobili financijsku nagradu. Tokom tri eksperimenta, tim je izmjerio aktivnost mozga sudionika korištenjem funkcionalne magnetne rezonance (MRI), što je standardna neinvazivna tehnika koja omogućava istraživačima praćenje i mapiranje neuronske aktivnosti neprekidne fluktuacije mozga.

Dr. Byrne objašnjava - "Otkrili smo da su aktivacije u lijevom putamenu, nagradnom centru smještenom u podnožju prednjeg dijela mozga, dosljedno najmanji u mjerenju u 2 ujutro u odnosu na početak i na kraj dana".

Podaci sugeriraju da centri za nagrađivanje mozga mogu biti pohranjeni da očekuju nagrade u ranim poslijepodnevnim satima i da mogu biti "iznenađeni" kad se iznenađenje pojavi na početku i kraju dana. Mozak "očekuje" više nagrade u određenim dijelovima dana, nego u drugim, jer je prilagođen tjelesnim satom mozga." – dodaje dr. Jamie Byrne

Pišući o značaju studije, autori kažu: "Ovo je jedna od prvih studija koja započinje s postupkom snimanja ponovljenih mjera za istraživanje dnevnog ritma aktivacije nagradom".

Metodološki, kažu oni, to podiže standarde za buduća neuroscientna istraživanja o tome kako vrijeme utiče na naše dnevne rezultate i šta možemo očekivati o toga.

Rezultati mogu imati uticaja na razna neuropsihijatrijska stanja u kojima se simptomi izmjenjuju tokom dana. Takvi poremećaji kreću se od poremećaja sna, problema s ovisnošću, bipolarnim poremećajem i depresijom.

Najnovije